Circulair Organiseren

Circulair Organiseren

Werk je bij een woningcorporatie die wil starten met circulair werken of zitten jullie in een fase waarin jullie niet goed weten hoe je verder moet? Dan biedt dit organisatie ontwikkeltraject uitkomst! Hiermee leg je het fundament voor circulair werken in je organisatie, waarop je zelf verder kunt bouwen. 

 

Zes werksessies van een halve dag

In zes werksessies van een halve dag bieden we een organisatie ontwikkeltraject waarin je, passend bij jouw organisatie, werkt aan het starten, opschalen en borgen van circulair werken in jouw organisatie. We leiden je door de stappen en helpen je om ze, samen met jouw collega’s, direct uit te voeren. Je gaat zelf aan de slag, je betrekt collega’s en management om circulair werken te borgen in bestaande en nieuwe processen. Tussen de sessies word je, als je dat wil, 1 op 1 gecoacht.

 

Resultaat

Je hebt voor jouw organisatie een concreet en gedragen plan en jullie zijn op weg met het implementeren van circulair werken. Jullie zijn echt aan de slag. 

 

Voor wie?

Het traject is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die op strategische en tactisch niveau werken. 

 

Iets voor jou en je organisatie? 

Neem gerust contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden! 

Programma

Werksessie 1: opzetten circulaire organisatie

 • Klaarmaken van de organisatie voor circulair werken.
 • Verzamelen van de juiste mensen om je heen.
 • Concrete acties voor jezelf formuleren.

Werksessie 2: organisatiescan

 • In beeld brengen waar de organisatie nu staat: scan van missie, visie, ambities en doelstellingen.
 • In beeld brengen wat er al gebeurt.
 • In beeld brengen van het kennisniveau van de organisatie.

Werksessie 3: bepalen waar je naar toe wil

 • Belangrijke circulaire modellen passend maken voor jouw organisatie. 
 • Kaders van jouw organisatie in beeld.
 • Komen tot een gezamenlijk begrippenkader voor jouw organisatie.
 • Bepalen waar de organisatie naar toe wil.

Werksessie 4: ambities en doelen bepalen

 • Ambities bepalen.
 • Lange, middellange en korte termijn doelen bepalen.

Werksessie 5: bedrijfsbrede acties bepalen

 • Bepalen wat er concreet moet gebeuren, door wie en wanneer.
 • Acties prioriteren.
 • Eigenaren benoemen.

Werksessie 6: borgen in de organisatie

 • Meenemen van de rest van de organisatie.
 • Borgen in bestaande werkmethodes en stuurinstrumenten.

Data & kosten

De eerste werksessie start in januari. Tussen de werksessies zit steeds ongeveer vier tot zes weken, zodat deelnemers in hun organisatie kunnen doen wat nodig is. De exacte startdatum wordt nog bepaald. 

We starten bij minimaal acht deelnemers. Er is ruimte voor maximaal twaalf deelnemers. 

De totale kosten voor het hele traject zijn € 2.400. Bij dit bedrag is inbegrepen:

– zes fysieke werksessies

– tussentijdse persoonlijke opdrachten

– materialen tijdens en na de werksessies

– tussentijdse check-in

– een inspirerende locatie voor de werksessies.

 

Optioneel bij te boeken zijn tussentijdse coachingssessies van 30 minuten. Wij bereiden de coachingssessie voor aan de hand van je vraag. Voor een coachingssessie betaal je per gesprek € 100. 

 

Over ons

Ilse van Andel

Sinds 2008 ben ik actief met innovatie, veranderkunde en circulariteit in de gebouwde omgeving. Dit gaat van circulair witgoed, samen met de TU Delft leren over een circulair uitbouw, tot de uitvraag voor een circulaire renovatie. Je ziet dat overal pilots worden opgestart en er is genoeg inspiratie te vinden. Maar nog weinig over hoe je de geleerde lessen implementeert en hoe je collega’s stimuleert om van circulair werken de standaard te maken. Kortom: hoe neem je de organisatie mee? Op deze sociale en organisatorische aspecten heb ik mijn ervaring opgedaan en richt mij er nu op om circulair werken echt verder te brengen. 

Ik ben nieuwsgierig en een verbinder met ruime ervaring in verschillende functies in de corporatiesector en vind het belangrijk de wereld een stukje beter achter te laten.  

Daarnaast werk ik als senior adviseur strategie, innovatie en duurzaamheid bij Woningstichting Eigen Haard. 

https://www.linkedin.com/in/ilsevanandel/ 

 

Ester van der Sterre

Door mijn werkervaring bij verschillende (maatschappelijk) organisaties weet ik wat wel en niet werkt bij organisatieveranderingen. Door te luisteren, observeren, helder en gestructureerd te denken zorg ik voor inzicht en overzicht bij vraagstukken op het snijvlak van strategie, organisatie en innovatie. 

Mijn kracht ligt in anders denken én doen, het snappen van organisatie(structuren) en het grotere geheel overzien, waardoor ik snel zie wat er nodig is bij organisatieveranderingen. 

Ik ben positief ingesteld, nieuwsgierig, open en direct. 

Daarnaast werk ik als senior adviseur strategie bij Woningstichting Eigen Haard. 

https://www.linkedin.com/in/estervandersterre/

 

Contact